مسئولیت اجتماعی

سیمان قاین (سهامی عام) با الهام از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست را در قالب یک مسئولیت شرعی و اخلاقی، سرلوحه برنامه های خویش قرار داده و با این باور، مبادرت به تشکیل جلسات مستمر کمیته تخصصی حفاظت محیط زیست در کارخانه با حضور تمامی مدیران ذیربط، نموده است.

بدون تردید با اجرای برنامه های مدون اقدامات اصلاحی زیست محیطی شرکت سیمان قاین (سهامی عام)، امید می رود این واحد بزرگ صنعتی مستقر در سرزمین طلای سرخ ایران، به عنوان واحدی برتر و دوستدار محیط زیست جلوه گر شود. بدیهی است عامل اساسی در شکل گیری چنین تفکری، اعتقاد راسخ مدیران و همکاران در مدیریت زیست محیطی کارخانه به موازات اهداف صنعتی و هماهنگی با برنامه های دست یابی به ظرفیت اسمی و تولید پاک می باشد.

بدینوسیله برخی از برنامه های مورد نظر که در جلسات کمیته حفاظت محیط زیست کارخانه با مدیریت مسئولین ارشد و همکاری صمیمانه تمامی همکاران، اجرا گردیده و یا مراحل تکمیلی خویش را طی می نماید، به شرح ذیل اشاره می گردد.

 • تشکیل کمیته تخصصی حفاظت محیط زیست کارخانه با حضور مسئولین شرکت و هدایت برنامه ها توسط واحد زیست محیطی شرکت.
 • اجرای ملاحظات مندرج در ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف صنعتی.
 • تلاش در جهت استمرار کسب امتیازات ISO 14001 ، OHSAS 18001 که عمدتاً مرتبط با اهداف زیست محیطی شرکت می باشد.
 • اجرای پروژه های اصلاحی در عملکرد الکتروفیلترها به گونه ای که خروجی دودکش ها که ارقام تطبیق با استانداردهای مصوب سازمان حفاظت محیط زیست را تأمین خواهد نمود.
 • اجرای برنامه اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی به منظور دستیابی به اهداف ایده آل شرکت.
 • اجرای پروژه Online Monitoring و اتصال به شبکه پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست.
 • تحقق فضای سبز و نگهداشت سالانه فضای سبز اطراف کارخانه.
 • اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار با انگیزه صرفه جویی در مصرف آب.
 • آسیب شناسی، پیگیری و برنامه ریزی علمی به منظور اجرای سامانه HSE و تقلیل تدریجی عدم انطباق های مرتبط با بخش محیط زیست، ایمنی و بهداشت کارخانه با استفاده از نیروهای متخصص و صاحب نظر داخل شرکت و استان.
 • اصلاح وضعیت سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه و تأمین استانداردهای مصوب و بهره گیری از پساب حاصله در جهت آبیاری فضای سبز کارخانه.
 • تدوین و اجرای برنامه جامع آموزشی زیست محیطی شرکت به صورت سالانه و با معیار نفر ساعت روز در سطوح مختلف مدیران، کارگران و جوامع محل همجوار.