مالی و سهام

تاریخچه شرکت

شرکت سیمان قاین با نام اولیه سیمان خراسان با سرمایه گذاری مشترک سازمان صنایع ملی ایران و بانک ملی ایران در تاریخ 1360/09/19 تشکیل گردید. پس از بررسی های فنی و اقتصادی محل اجرای کارخانه سیمان قاین در 10 کیلومتری جاده قاین – بیرجند در مجاورت معادن سنگ آهک و آلوویم در زمینی به وسعت 140 هکتار در نظر گرفته شد. پروانه تأسیس شرکت به شماره 31064 در تاریخ 1369/06/27 جهت تولید روزانه 2،000 تن سیمان خاکستری صادر گردید.

با استناد پروانه بهره برداری صادره از سوی وزارت صنایع و معادن در تاریخ 1373/10/05 ظرفیت سالیانه شرکت برابر با 660،000 تن برای 330 روز کاری با تولید روزانه 2،000 تن سیمان خاکستری در نظر گرفته شده است. شرکت از اواخر سال 1373 آغاز به تولید نمود و در سال 1384 موفق به اجرای طرح افزایش ظرفیت گردید. تولید شرکت از سال 1385 به حدود 2600 تن در روز ارتقاء یافت.

بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1374/12/09 نام شرکت از سیمان خراسان به سیمان قاین تغییر یافت. شرکت در تاریخ 1375/02/16 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1376/02/21 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.