بیانیه مأموریت

  1. رسالت شرکت سیمان قاین، تولید و عرضه انواع سیمان در جهت توسعه زیرساخت ها، عمران و آبادانی کشور و توسعه اقتصادی منطقه است.
  2. فلسفه وجودی ما، سودآوری مطلوب و مطمئن برای خود و کلیه ذینفعان است که با کمک سرمایه های انسانی شرکت، آن را محقق خواهیم ساخت.
  3. ما همت و تلاش خود را در جهت افزایش رضایت مندی هر چه بیشتر مشتریان عزیز با تنوع بخشی به محصولات و ارتقاء و تثبیت کیفیت محصولات، به کار می بندیم.
  4. ما مسئولیت های اجتماعی خود را پذیرفته و در قبال کاهش آلاینده ها، حفظ محیط زیست و سلامت و بهداشت شغلی پرسنل نیک اندیش، خود را متعهد می دانیم.
  5. ما به پرسنل خود به عنوان ارزش مند ترین سرمایه شرکت می نگریم و شرایط ارتقای دانش، انگیزش و نوآوری آنها را فراهم می آوریم.
  6. ما برای رعایت استانداردهای ملی و زیست محیطی و به کارگیری فناوری های نوین در این زمینه خود را متعهد می دانیم.