ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان قاین، با حضور تیم ممیزی از شرکت توف نورد ایران، اول تیرماه 98 ممیزی صدور مجدد گواهینامه های IMS و تغییر ورژن گوهینامه OHSAS 18001 به 45001:2018 در شرکت سیمان قاین انجام شد.

 

در این ممیزی تمام واحد های مجموعه، مورد ارزیابی قرار گرفت و در جلسه اختتامیه که با حضور علیرضا اکبری مطلق سرپرست شرکت سیمان قاین و سایر مدیران برگزار گردید، ممیزین ضمن ابراز خرسندی از نحوه ی پاسخگویی کارکنان به سوالات، به ارائه نقطه نظرات خود در مورد هر واحد پرداختند که پس از بررسی های لازم، گواهینامه های شرکت برای مدت سه سال دیگر تمدید می گردد.